คุณณัฐปกร สืบศรี ผู้ก่อตั้งบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ โคลด์ จำกัด ด้วยปัจจุบันมีการนำเครื่องทำความเย็นมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งใช้งานในครัวเรือน อย่างแพร่หลาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องทำความเย็น โดยให้บริการตั้งแต่ระดับครัวเรือน ร้านค้า สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ไปถึงในโรงงานอุตสาหกรรม
admin[at]excellentcold.com
        คุณสิริวรรณ อ้นสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ โคลด์ จำกัด เราจะเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านจำหน่ายอะไหล่เครืองทำความเย็น ที่มีคุณภาพ และ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง บริการรวดเร็ว แก้ปัญหาตรงจุด และเป็นที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม
md[at]excellentcold.com

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จให้กับโรงงาน และร้านอาหาร ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเย็น ด้วยความสุจริตและยุติธรรม"

พันธกิจ

1. ซ่อมระบบทำความเย็นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
2. พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญและชำนาญ ในการซ่อมบำุรุงรักษา
3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ โคลด์ จำกัด
ทะเบียนบริษัท : รอบันทึกข้อมูล
เริ่มก่อตั้ง : รอบันทึกข้อมูล
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น
: ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา เครื่องทำความเย็น
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญทั้งสิ้น จำนวน 100,000 หุ้น (หนึ่งแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน)


  
Your IP Address   54.198.86.28

 ชุดคอยล์ร้อน (Condensing Unit)


 ชุดคอยล์เย็น (Evaporator)


 คอมเพรสเซอร์ (Compressor)


 ชุดควบคุม (Digital Controller)


 ถังดักน้ำมัน (Oil Separator)


 โซลินอยด์ (Solenoid valve)


 เอ็กซ แปนชั่นวาล์ว (Thermostatic Expansion Valve)


 สารทำความเย็น (Refrigerant) รับซ่อมห้องเย็นทุกชนิด ทุกอาการ


 ซ่อมคอมเพรสเซอร์ ห้องเย็น


 ซ่อมรั่ว/ตัน ระบบน้ำยา R-22,R-507,R-404a,R-290


 ซ่อมระบบไฟควบคุมห้องเย็น


 เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมห้องเย็นรับบซ่อม ดูแล แก้ไขปัญหา ห้องเย็นทุกชนิด ห้องผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ห้องโหลดสินค้า หรือ ห้องพักสินค้า ห้องแช่เย็น ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน ห้องเก็บรักษาอุณหภูมิ ห้องแช่แข็ง ห้องแช่แข็งเฉียบพลัน ห้องเย็นสำเร็จรูป ประเภทต่าง ๆ Processing Room, Ante Room, Chill Room, Cold Storage Room, Freezer Room, Blast Freezer Room ห้องเย็น, Supermarket, Convenience Store, Package Condensing Unit, Multi Compressor Rack, and Package Water Chiller ตู้ควบคุมระบบทำความเย็น (Control) อะไหล่ (Spare Parts)


Copyright 2017 www.excellentcold.com [บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ โคลด์ จำกัด] . All Rights Reserved.
102 ซอย 56 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทรศัพท์ : 02 102 6216 , แฟกซ์ +662 102 6217
e-mail : info@excellentcold.com , url : http:www.excellentcold.com , Line ID : excellentcold